Miesiąc: kwiecień 2020

O herbarium w biuletynie WFOŚiGW

O herbarium w biuletynie WFOŚiGW

Rola Herbarium Pomeranicum w upowszechnianiu wiedzy o bioróżnorodności Pomorza – to temat artykułu, jaki na łamach czasopisma „Naturalnie – biuletynu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie” opublikował prof. Piotr Niedzielski, asystent kierownika projektu Herbarium Pomeranicum ds. zarządzania. W artykule przedstawiono założenia projektu