Herbarium Pomeranicum

Głównym beneficjentem i inicjatorem digitalizacji pomorskich zbiorów zielnikowych jest Akademia Pomorska w Słupsku. Asystują jej Uniwersytet Gdański oraz Uniwersytet Szczeciński. Tworzenie tak ogromnego zielnika cyfrowego (468 tys. zdigitalizowanych alegatów) jest możliwe dzięki dofinansowaniu z funduszy europejskich w ramach II osi priorytetowej POPC , która wspiera utrwalanie i przenoszenie do sieci zasobów nauki. Wartość całego projektu wyniesie ponad 25 mln zł. Uczelnie udostępniają swe zasoby w formie on-line. Dzięki temu bezcenne materiały są na wyciągnięcie ręki, a korzystać mogą z tego fachowcy z różnych dziedzin botaniki i nie tylko (cyfrowe zbiory mogą być źródłem informacji choćby dla kryminologów). Dobrze wykonane herbarium to dokument ponadczasowy, którego wartość wzrasta z wiekiem. Prowadzą je przeróżne instytucje na całym globie. Obecnie mamy ich ok. 4 tys. (zsumowane zbiory wszystkich to ponad 350 mln okazów roślin i grzybów). W Polsce posiadamy ok. 30 zielników.

Hrbarium Pomeranicum