III Seminarium Sekcji Taksonomii Roślin Polskiego Towarzystwa Botanicznego

W dniach 7-9 lipca 2020  w Wołosatem (Bieszczadzki Park Narodowy) odbyło się III Seminarium Sekcji Taksonomii Roślin Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Pomimo pandemii udało się je zorganizować, jakkolwiek z oczywistych względów frekwencja była słabsza niż dotychczas.

Dwa referaty dotyczyły naszego projektu:

Agnieszka Popiela, Anna Zadroga, Andrzej Łysko: Zintegrowane wirtualne Herbarium Pomorza Herbarium Pomeranicum – digitalizacja i udostępnienie zbiorów herbariów jednostek akademickich Pomorza poprzez ich połączenie i udostępnienie cyfrowe

 Andrzej Łysko: Wykorzystanie głębokiego uczenia maszynowego (Deep Learnig)  do obróbki danych kolekcji zielnika Herbarium Pomeranicum

Po raz pierwszy projekt Herbarium Pomeranicum został zaprezentowany na botanicznej konferencji naukowej i dokonali tego pracownicy Uniwersytetu Szczecińskiego 😊

Wygłoszone referaty wywołały ożywioną dyskusję na temat zakresu projektu, bieżących problemów w projekcie i sposobów ich rozwiązania, odpowiedzialności merytorycznej poszczególnych członków zespołu, możliwości digitalizacji zbiorów botanicznych i mikologicznych w innych ośrodkach naukowych itp.