TRANSDYSCYPLINARNA OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO – METODYCZNA – SPOŁECZEŃSTWO 4.0 A EDUKACJA WSPÓŁCZESNY CZŁOWIEK WOBEC WYZWAŃ I ZAGROŻEŃ

W Akademii Pomorskiej w Słupsku odbyła się konferencja naukowa pt. TRANSDYSCYPLINARNA OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO – METODYCZNA – SPOŁECZEŃSTWO 4.0 A EDUKACJA WSPÓŁCZESNY CZŁOWIEK WOBEC WYZWAŃ I ZAGROŻEŃ.

 

Konferencja miała na celu podzielenie się  refleksją na tematy „dotykające” kwestii bezpieczeństwa i edukacji we współczesnym rzeczywistości społecznej, w tym wyzwań i zagrożeń społecznych w cyberprzestrzeni, edukacji w świecie wirtualnym oraz praktycznych aspektów edukacji hybrydowej i alternatywnych rozwiązań dydaktycznych. 

W konferencji brali udział nauczyciele akademiccy, naukowcy, dyrektorzy szkół i nauczyciele. 

 

Jednym z organizatorów oraz prelegentów był prof. dr hab. Piotr Niedzielski, który jest Asystentem Kierownika ds. zarządzania w Projekcie Herbarium Pomeranicum.

Prof. Niedzielski wygłosił referat pt. Herbarium Pomeranicum – otwarty dostęp do cyfrowych zasobów zielników Pomorza.