Rośliny inwazyjne w zbiorach Herbarium Slupensis

Zachęcamy do zapoznania się z wykładem prof. Zbigniewa Sobisza dotyczącym roślin inwazyjnych w zbiorach Herbarium Slupensis.

Wykład został zrealizowany dzięki współpracy z portalem Nauka-Plus.