Projekt Herbarium we współpracy z NOT w Szczecinie

Współpraca uczelni tworzących projekt Herbarium Pomeranicum z Zachodniopomorską Radą Federacji Naukowo-Technicznych w Szczecinie była tematem publikacji w Biuletynie Informacyjnym Naczelnej Organizacji Technicznej.

Szczecińska Rada Regionu NOT podjęła się opracowania studium wykonalności „Zintegrowane wirtualne Herbarium Pomorza – Herbarium Pomeranicum – digitalizacja i udostępnienie zbiorów herbariów jednostek akademickich Pomorza poprzez ich połączenie i udostępnienie cyfrowe”, które pozwoliło konsorcjum złożonemu z Akademii Pomorskiej w Słupsku, Uniwersytetu Szczecińskiego i Uniwersytetu Gdańskiego, na aplikowanie o fundusze z projektu Polska Cyfrowa.

Z artykułem można zapoznać się poniżej: