O herbarium w biuletynie WFOŚiGW

Rola Herbarium Pomeranicum w upowszechnianiu wiedzy o bioróżnorodności Pomorza – to temat artykułu, jaki na łamach czasopisma „Naturalnie – biuletynu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie” opublikował prof. Piotr Niedzielski, asystent kierownika projektu Herbarium Pomeranicum ds. zarządzania.

W artykule przedstawiono założenia projektu oraz korzyści jakie przyniesie digitalizacja blisko pół miliona okazów zgromadzonych w zielnikach trzech pomorskich uczelni: Akademii Pomorskiej w Słupsku, Uniwersytetu Szczecińskiego i Uniwersytetu Gdańskiego.

Z artykułem można zapoznać się na stronie WFOŚiGW: https://wfos.szczecin.pl/repository/files/naturalnie/45_3_2020.pdf