Herbarium Slupensis uroczyście otwarte

 

Nową siedzibę Herbarium Slupensis otwarto uroczyście w Akademii Pomorskiej w Słupsku. Przeprowadzka uczelnianego zielnika, w którym gromadzone są okazy roślin, zbieranych na terenie Pomorza, była możliwa dzięki realizacji innowacyjnego projektu Herbarium Pomeranicum.

W nowoczesnych, odpowiednio zabezpieczonych przed zagrożeniami, klimatyzowanych pomieszczeniach opracowywane są i archiwizowane okazy roślin, występujących głównie na Pomorzu. Wiele z nich to gatunki, które wyginęły lub są zagrożone wyginięciem. W Herbarium Slupensis są one zasuszane, opisywane i przechowywane dla potrzeb nauki. Zgromadzony w słupskim zielniku materiał – blisko 68 tysięcy alegatów – wykorzystywany jest m.in. do porównawczych badań taksonomicznych, morfologicznych, anatomicznych i ekologicznych. Jest także źródłem materiału genetycznego, który może być wykorzystywany w różnorodny sposób. Materiał, zgromadzony w zielniku, odgrywa kluczową rolę w ocenie stopnia zagrożenia gatunków podczas opracowywania programów zachowania bioróżnorodności. Stanowi też jedyną formę dokumentacji okazów typowych i gatunków unikatowych.

Inwestycję zrealizowano w ramach projektu „Zintegrowane wirtualne Herbarium Pomorza Herbarium Pomeranicum – digitalizacja i udostępnienie zbiorów herbariów jednostek akademickich Pomorza poprzez ich połączenie i udostępnienie cyfrowe”, który Akademia Pomorska realizuje w partnerstwie z Uniwersytetem Szczecińskim i Uniwersytetem Gdańskim.

 Dzięki projektowi, na który Akademia Pomorska pozyskała 25 milionów złotych z programu Polska Cyfrowa, zasoby czterech herbariów należących do tych trzech uczelni  zostaną zdigitalizowane i udostępnione cyfrowo przez platformy internetowej, która już jest na ukończeniu. Gdy zostanie uruchomiona, każdy badacz z nawet najodleglejszego zakątka świata, dosłownie w ciągu kilku chwil, na ekranie własnego komputera będzie mógł przeglądać zgromadzone w zielnikach zbiory i to w jakości, która pozwoli mu na prowadzenie badań naukowych. Digitalizacja zasobów herbaryjnych przyniesie wymierne korzyści nie tylko nam ludziom nauki. To także milowy krok w zakresie usprawnienia pracy wielu służb, czy urzędników, którzy zajmują się m.in. ochroną przyrody, czy wydają decyzje środowiskowe. To także nieocenione źródło wiedzy dla uczniów i studentów.

Herbarium Pomeranicum to jedyny projekt w Polsce, który pozwoli na udostępnienie na tak dużą skalę zbiorów zielnikowych. Łącznie do sieci trafi około 500 tys. roślin.

W uroczystości oprócz słupskiego środowiska akademickiego udział wzięli także przedstawiciel innych pomorskich uczelni, a także wicewojewoda pomorski Aleksander Jankowski, Agnieszka Krauzowicz – zastępca dyrektora Biura Projektów Polska Cyfrowa oraz Krzysztof Dyl, wiceprezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.