Herbarium Pomeranicum na Wieczorze Biznesowym

20 września br. mieliśmy przyjemność brać udział w Wieczorze Biznesowym w Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Spotkanie zorganizowały AP w Słupsku we współpracy ze Słupską Izbą Przemysłowo-Handlową, gości przywitali JM Rektor dr hab. inż. Zbigniew Osadowski prof. AP oraz Prezes SIPH Robert Firkowski.

Hasłem przewodnim tego spotkania było: Nauka z biznesem, biznes z nauką.

Projekt Zintegrowane wirtualne Herbarium Pomorza Herbarium Pomeranicum – digitalizacja i udostępnienie zbiorów herbariów jednostek akademickich Pomorza poprzez ich połączenie i udostępnienie cyfrowe, jego cele i założenia przedstawił Pan dr hab. Zbigniew Sobisz, prof. AP – Koordynator Projektu w Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Podczas spotkania zaprezentowano również inne projekty finansowane ze środków funduszy unijnych m.in. projekt Three-level Centers of Professional Excellence: Qualification, Entrepreneurship and Innovation in the Green Economy (3LoE) oraz Interdyscyplinarny Inkubator Innowacyjności 4.0 i projekt Elektroniczne Centrum Udostępniania Danych Oceanograficznych eCUDO.pl. Jednym z elementów spotkania było połączenie przez telemost z Panem Bartoszem Stawiarzem – Dyrektorem biura ds. Współpracy z Regionami, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Bartoszem Stawiarzem, która pełni funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele biznesu, organizacji pozarządowych oraz pracownicy akademiccy, finałem Wieczoru Biznesowego był networking, wymiana doświadczeń i dyskusja.