Seminarium „Dzień Botaniki w Roku Botaniki”

Na wniosek Polskiego Towarzystwa Botanicznego Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2022 Rokiem Botaniki.

26 października br. w Instytucie Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego odbyło się wewnętrzne seminarium naukowe zorganizowane przez Dyrekcję Instytutu Biologii US oraz Zarząd Sekcji Taksonomii Roślin Polskie Towarzystwo Botaniczne. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy, doktoranci i studenci. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać bardzo interesujących referatów. Seminarium otworzył Dyrektor Instytutu Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego Pan prof. dr hab. inż, Robert Czerniawski. Spotkanie poprowadziła Pani prof. dr hab Agnieszka Popiela, kurator Herbarium Stetinense.
Pani prof. dr hab. Agnieszka Popiela oraz Pan dr inż. Andrzej Łysko z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie opowiedzieli zebranym o „Herbarium Stetinense w projekcie Herbarium Pomeranicum.