Noc Biologów

Noc Biologów to ogólnopolska akcja, w ramach której m.in. również w Instytucie Biologii i Nauk o Ziemi Akademii Pomorskiej w Słupsku przybliżana jest wszystkim zainteresowanym wiedza biologiczna oraz warsztat pracy biologa. Zajęcia te mają za zadanie udowodnić, że biologia jest ciekawa nie tylko dla wtajemniczonych. Hasłem przewodnim tegorocznej Nocy Biologów jest „Woda – źródło życia – teraźniejszość i przyszłość”.

Pracownicy projektu Herbarium Pomeranicum również aktywnie uczestniczą w corocznej akcji. W tym roku 13 stycznia odbyła się XII edycja, na której dr hab. Zbigniew Sobisz prof. AP i dr Mariola Truchan przeprowadzili warsztaty nt. Chronione rośliny wodne i błotne w zbiorach Herbarium Slupensis. W warsztatach uczestniczyli uczniowie szkoły podstawowej i licealiści z Zespołu Szkół Publicznych w Polanowie.

Szczególnym zainteresowaniem uczniów cieszył się najstarszy zielnik z 1811 roku wykonany przez pastora Georga Homanna z Budowa. Uczniowie z zaciekawieniem przyglądali się również pracy naszego skanera, który dokładnie skanuje nasze zbiory w  Herbarium Slupensis.

Projekt „Zintegrowane wirtualne Herbarium Pomorza Herbarium Pomeranicum, czyli digitalizacja i udostępnienie zbiorów poprzez ich połączenie i udostępnienie cyfrowe.” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Poddziałanie: 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki.
Łączna wartość projektu: 25 065 886,20 zł, dofinansowanie ze środków europejskich w ramach POPC wynosi 21 213 259,49 zł brutto.