Finansowanie

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA 2014-2020 Poddziałanie 2.3.1

„Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”

(Typ II projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)

Projekt realizowany jest w partnerstwie trzech uczelni: Akademii Pomorskiej w Słupsku, Uniwersytetu Gdańskiego oraz Uniwersytetu Szczecińskiego.

Pełna nazwa projektu to „Zintegrowane wirtualne Herbarium Pomorza Herbarium Pomeranicum, czyli digitalizacja i udostępnienie zbiorów poprzez ich połączenie i udostępnienie cyfrowe.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Poddziałanie: 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki.

Łączna wartość projektu: 25 065 886,20 zł, dofinansowanie ze środków europejskich w ramach POPC wynosi 21 213 259,49 zł brutto.