Zespół (foto + biogram)

KIEROWNIK PROJEKTU

  • dr hab. inż. Zbigniew Osadowski, prof. AP

Asystent Kierownika Projektu ds. zarządzania

  • prof. dr hab. Piotr Jacek Niedzielski

Asystent Kierownika Projektu ds. finansowych

  • mgr Michał Zdanowski

Asystent Kierownika Projektu ds. sprawozdawczości

  • mgr Emilia Simonowicz

Koordynator Projektu  w Akademii Pomorskiej w Słupsku

  • dr hab. Zbigniew Sobisz, prof. AP

Koordynator Projektu na Uniwersytecie Szczecińskim

  • prof. dr hab. Agnieszka Popiela

Koordynator Projektu na Uniwersytecie Gdańskim

  • prof. dr hab. Dariusz Szlachetko