O nas

Akademia Pomorska w Słupsku – Lider Partnerstwa

Herbarium Slupensis (SLTC) istnieje przy Zakładzie Botaniki i Ochrony Przyrody Akademii pomorskiej w Słupsku i jest zielnikiem zarejestrowanym w Index Herbariorum http://sciweb.nybg.org/science2/IndexHerbariorum.asp. Kuratorem Herbarium jest dr hab. Zbigniew Sobisz prof. AP. Całość kolekcji od 2006 roku przechowywana jest w nowych pomieszczeniach.
Współczesne zbiory Herbarium gromadzone są od 1969 roku i liczą 60650 alegatów, w tym 45800 arkuszy roślin naczyniowych. Od 1990 roku włączone zostały zbiory mszaków SLTC-B–900 okazów, porostów SLTC-L–11000 okazów, grzybów SLTC-F–2950 okazów.
Najcenniejszy w zbiorach jest pochodzący z połowy XIX i początku XX wieku depozyt z Muzeum Książąt Pomorskich w Darłowie, tzw. Zielnik darłowski. Depozyt z Muzeum w Darłowie liczący 1500 arkuszy pochodzących z lat 1897-1943 jest autorstwa nauczycieli, pastorów, aptekarzy niemieckich, m.in. Ernsta Holzfussa, Hermanna Krausego, Otto Karla, Alfreda Banniera.

Uniwersytet Gdański – Partner

Zielnik Roślin i Grzybów Uniwersytetu Gdańskiego (Herbarium Universitatis Gedanensis UGDA) ma swoją siedzibę w Katedrze Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody Wydziału Biologii UG. Zbiory, liczące obecnie około 160 tys. okazów, są gromadzone od 1970 r. i dokumentują przede wszystkim rośliny naczyniowe Polski Północnej
Zielnik Uniwersytetu Gdańskiego ma za zadanie archiwizować, utrzymywać i udostępniać zgromadzone materiały botaniczne, lichenologiczne i biologiczne. Większość zgromadzonych okazów zielnikowych pochodzi z prowadzonych przez zespoły badawcze prac terenowych, z ekspedycji naukowych oraz wymian z instytucjami naukowymi w kraju i za granicą.

Uniwersytet Szczeciński – Partner

Herbarium Stetinensis założone w 2013 r przez prof. dr hab. Adama Zająca, em. prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego i prof. dr hab. Agnieszkę Popielę z Uniwersytetu Szczecińskiego. W skład herbarium wchodzą kolekcje: zielnik roślin naczyniowych SZUB, zielnik porostów SZUB-Lichen, zielnik grzybów SZUB-F oraz zbiory niemieckie historyczne (1837-1939). W zasobach Herbarium Stetinensis znajduje się obecnie ok. 55 tys. okazów, w tym ok. 6 tys. grzybów i 8 tys. porostów.
Herbarium Stetinensis jest pierwszym w dziejach Szczecina zielnikiem zarejestrowanym w Index Herbariorum http://sciweb.nybg.org/science2/IndexHerbariorum.asp.
Szczególna wartość mają zbiory historyczne uczonych niemieckich i cenne zbiory polskich uczonych badających Pomorze po 1945r. (np. zbiory niemieckie z XIX, zielnik Baenitza, zielnik prof. Ćwiklińskiego, zielnik prof. Stefana Kownasa, zielnik prof. Mariana Ciaciury), a także ważne pod względem taksonomicznym i unikalne w skali kraju opracowane kolekcje naukowe (Carex grupa flava, Elatinaceae, gatunki torfowiskowe Pomorza, grzyby makro i mikroskopowe (patrz niżej), Opegrapha s.l., porosty kserotermiczne Pomorza, porosty Puszczy Bukowej, Drawieńskiego i Wolińskiego Parku Narodowego, Puszczy Goleniowskiej i Puszczy Wkrzańskiej.